QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thống nhất lập danh sách 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 93 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều 15/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

thongnhat

Các đại biểu biểu quyết nhất trí giới thiệu người ứng cử
đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các đại biểu được triệu tập.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, 10/10 ứng cử viên ĐBQH được 100% cử tri tham dự bày tỏ tín nhiệm. Tuy nhiên, trong số này có 2 ứng cử viên có đơn đề nghị cho rút khỏi danh sách sơ bộ.

Đối với ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVII, 105/106 ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao; trong đó có 104 ứng cử viên được 100% cử tri tham dự hội nghị bày tỏ tín nhiệm, 1 ứng cử viên được 75,96% cử tri tín nhiệm; 1 ứng cử viên được 5,42% cử tri tín nhiệm. Ngoài trường hợp ứng cử được cử tri nơi cư trú tín nhiệm thấp thì có 12 người ứng cử có đơn xin rút khỏi danh sách sơ bộ.

thongnhat 1

Các đại biểu biểu quyết nhất trí giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV

Tại hội nghị, sau khi thông qua danh sách trích ngang và thảo luận, các đại biểu đã thống nhất lập danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 100% đại biểu nhất trí đưa ra khỏi danh sách 2 người có đơn xin thôi ứng cử ĐBQH và thống nhất lập danh sách 8 ứng cử viên ĐBQH khóa XV.

Đồng thời, 100% đại biểu nhất trí đưa ra khỏi danh sách 12 người có đơn xin thôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và thống nhất lập danh sách 93 ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nguồn: baolangson.vn