QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, song các công việc khác vẫn phải duy trì thường xuyên

          Đó là chỉ đạo của Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sáng 24/4/2021.

bau cu 1
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

          Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, các thành viên tổ giúp việc của Ủy ban bầu cử tỉnh.

          Tại điểm cầu cấp huyện, dự hội nghị có các thành viên Ủy ban Bầu cử cấp huyện, thành viên các Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, đại diện các phòng, ban chuyên môn UBND cấp huyện. Tại điểm cầu cấp xã, dự hội nghị có các thành viên Ủy ban Bầu cử cấp xã, thành viên các Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn các nội dung như: Hướng dẫn về nghiệp vụ công tác bầu cử; việc trang trí địa điểm, khu vực bỏ phiếu, công tác tuyên truyền, cổ động cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh; các tình huống, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải pháp hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài vượt cấp trước, trong và sau cuộc bầu cử; các tình huống, phương án, giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19; hướng dẫn về chi, quyết toán và kiểm tra sử dụng kinh phí bầu cử…

bau cu 2
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

          Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị: Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã nghiên cứu, xem xét lựa chọn nội dung và sớm tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ở cấp mình. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, lưu động về cuộc bầu cử đến tận các thôn, bản, khu vực vùng sâu, vùng xa. Công tác tuyên truyền không chỉ về bề nổi mà cần đi sâu tuyên truyền định hướng, để cử tri hiểu và bầu đủ, đúng về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu. Đồng chí giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ in trích ngang danh sách các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND cấp tỉnh để gửi đến cơ sở để cử tri có thời gian nghiên cứu, lựa chọn ứng cử viên.

bau cu 3
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

          Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo lực lượng chức năng xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh một cách chủ động; giải quyết các đơn thư, các vấn đề một cách kịp thời, thỏa đáng. UBND cấp huyện, cấp xã rà soát, nắm chắc danh sách cử tri; chủ động kiểm tra, khắc phục hạn chế về cơ sở vật chất tại nơi bỏ phiếu, đảm bảo trang trọng, đúng quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bầu cử, phấn đấu 100% cử tri đi bỏ phiếu. Đồng chí lưu ý: Bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, song các công việc khác vẫn phải duy trì thường xuyên.

Nguồn: baolangson.vn