QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh

          Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 635/UBND-KT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020, văn bản số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động; về phòng dịch trong cơ sở sản xuất kinh doanh. Quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở, nơi làm việc.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp về việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ COVID-19; truy vết trong trường hợp xuất hiện ca mắc COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Chủ động, liên tục rà soát, liên hệ với các cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế cấp phép để lấy mẫu xét nghiệm đối với trường hợp có nguy cơ cao; định kỳ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện và báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương những nguy cơ dịch bệnh xuất hiện tại doanh nghiệp để có biện pháp xử lý kịp thời.

Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp rà soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh của các lao động, chuyên gia làm việc trong khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu để ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp lao động nhập cảnh trái phép, người nước ngoài cư trú trái phép trong khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế. Tuân thủ triệt để quy định về cách ly, theo dõi sức khoẻ sau cách ly tập trung đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Công Thương, UBND huyện Cao Lộc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề liên quan, không để chậm chễ, ách tắc trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, trong đó lồng ghép nội dung tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh tại văn bản này.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong nội bộ doanh nghiệp theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

                                                                                     Hoàng Thị Tố Loan

                                                                         Trung tâm CNTT & Truyền thông