QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tiễn Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao sang công tác tại Trung Quốc

          Sáng 6/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo một số, sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh tiễn Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn sang công tác tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

          Theo đó, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn công tác tham dự Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công – Lan Thương lần thứ sáu tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

ldao tinh

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tiễn Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trước khi Đoàn công tác sang khu vực cửa khẩu của Trung Quốc

ldao tinh 2

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm hỏi các lực lượng công tác tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

          Được biết, trong chuyến công tác lần này, bên cạnh nội dung tham dự hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công – Lan Thương lần thứ sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ khảo sát và nắm tình hình hoạt động thông thương hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu đường bộ của Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Nguồn: baolangson.vn