QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh ban hành Công văn số 952/UBND-KGVX, ngày 17/7/2021 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả.

Trong đó, tập trung tăng cường kiểm soát tại các Chốt kiểm dịch y tế vào địa bàn tỉnh, tiếp tục duy trì các Chốt kiểm dịch y tế ra/vào địa bàn tỉnh hiện tại, chủ động phối hợp với các ngành liên quan thành lập các Chốt kiểm dịch y tế (nơi giáp ranh với các tỉnh khác) thuộc địa bàn quản lý nhằm kiểm soát người và phương tiện từ vùng dịch đến/về tỉnh Lạng Sơn, nhất là đối với lái xe đường dài.

tải xuống1

Thực hiện kiểm soát người và phương tiện đến tỉnh Lạng Sơn tại các Chốt kiểm soát y tế theo nguyên tắc: Tất cả các trường hợp người đi qua các Chốt phải xuất trình giấy tờ tùy thân của cá nhân để lực lượng chức năng kiểm tra, phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt. Đối với người dân đến/về từ vùng có dịch COVID-19 đang bị phong tỏa, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 15/CT-TTg, vùng dịch đã dỡ bỏ phong tỏa, thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg, tất cả chủ hàng và lái xe đường dài ngoài việc thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt phải có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong thời gian 120 giờ kể từ ngày xét nghiệm hoặc 72 giờ bằng phương pháp test nhanh do cơ quan y tế có thẩm quyền ban hành. Nếu không có phiếu xét nghiệm phải thực hiện test nhanh có thu phí tại chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đối với các trường hợp không hợp tác, không khai báo y tế hoặc kê khai không trung thực, rõ ràng, các lực lượng tại chốt kiên quyết không cho qua chốt kiểm soát, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Người dân đến/về từ các địa phương đã qua 14 ngày không có ca mắc COVID-19 mới hoặc vùng có màu xanh, màu trắng trên bản đồ dịch được Bộ Y tế và các địa phương công bố, khi đến các Chốt kiểm dịch phải khai báo y tế, nêu rõ địa điểm xuất phát, địa điểm đến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Các biện pháp trên được áp dụng từ 12 giờ 00’ ngày 17/7/2021 cho đến khi có thông báo mới./.

Nguồn: langson.gov.vn