QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet

Ngày 24/9/2021, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 3732/CAT-PC02 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet.

          Theo Công an tỉnh, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Ban Chi đạo 138 tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự đồng tình ủng hộ của quần chúng Nhân dân trên địa bàn, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật được kiềm chế và kéo giảm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2021, tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt được thông qua thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng viễn thông, Internet lên đến hàng trăm tỷ đồng, gây hậu quả lớn cho người dân và xã hội. Qua thực tiễn công tác đấu tranh cho thấy, các đối tượng sử dụng khoảng 06 phương thức, thủ đoạn phổ biến để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

          Dự báo tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp cuối năm; để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công chủ dộng phối hợp thực hiện, nhất là trong việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài san qua mạng viễn thông, Internet. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet nói riêng.

Ban Biên tập Trang TTĐT CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH LẠNG SƠN đăng tải Phụ lục một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet (kèm theo Công văn số 3732/CAT-PC02 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, Internet của Công an tỉnh):

3732 CAT PC02 PDF 1 01

3732 CAT PC02 PDF 1 02

3732 CAT PC02 PDF 1 03