QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên.
Hôm nay (9/12), Kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung: thảo luận tại tổ và phản ánh kết quả thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.
Chiều nay (9/12), tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Lễ khai trương được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa điểm cầu chính với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Trong những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, trợ giúp thiết thực cho các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng, góp phần thiết thực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội.
Với việc có thêm 2 xã vừa được tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019, Bắc Sơn đã vươn lên trở thành huyện có nhiều xã đạt chuẩn NTM nhất trên địa bàn tỉnh.
Sáng nay (8/12), HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ mười bốn.