QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

chuyendoiso pkhpbu

Tin tức Lạng Sơn
Ngày 19/02/2021, Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-BCĐ về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021). Kế hoạch được ban hành nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận trong xã hội; tạo không khí vui tư­ơi phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống quê hương Lạng Sơn, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp…
Chiều 23/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng 23/2, tại Khu Di tích Khuổi Nọi, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1 (23/2/1941 – 23/2/2021). Đây là đội quân vũ trang đầu tiên do Đảng ta lãnh đạo, một trong những đội quân tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, không để dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ngày 19/02/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn số 193/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Nhằm triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác xử lý vi phạm hành chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...Ngày 10/2/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Nhằm tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình, khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; ngày 10/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 18/02/2021, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người từ Cẩm Giàng, Hải Dương.
Ngày 10/02/2021, UBND tỉnh ban hành công văn số 176/UBND-KT về việc tổ chức, thực hiện Công điện số 163/CĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Thủ tướng Chính phủvề việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.
Ngày 17/02/2021 (tức ngày mùng 6, tháng Giêng, năm Tân Sửu 2021), tại thôn Khòn Pịt, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Tân Sửu 2021.