QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
STT Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành
1 Kế hoạch Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình hiện nay 30-KH/TU 17/8/2021
2 Về việc công bố “Số điện thoại đường dây nóng” tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân vàdoanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông 1541/TB-STTTT 5/8/2021
3 Quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 1517/QĐ-UBND 30/7/2021
4 Quyết định về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 1046/QĐ-UBND 27/5/2021
5 Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021 118/KH-UBND 25/5/2021
6 Phê duyệt Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 855/QĐ-UBND 22/4/2021
7 Chỉ thị phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021) 04/CT-UBND 30/01/2021
8 Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 467/CV-BCĐ 28/01/2021
9 Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 110/UBND-THNC 27/01/2021
10 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 03-CT/TU 20/01/2021
11 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 151/KH-BCĐ 29/12/2020
12 Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 5151/VP-KGVX 16/12/2020
13 Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 1563/UBND_KGVX 02/12/2020
14 Công văn triển khai, thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới 2601/SYT-NVYD 30/9/2020
15 Công văn vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone 850/TLĐ 850/TLĐ
16 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến 03 cấp về công tácphòng, chống dịch COVID-19 420 /TB-UBND 10/8/2020
17 Công văn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 1892 -CV/TU 10/8/2020
18 Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 05/CĐ-UBND 5/8/2020
19 Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập 1473/QĐ-UBND 04/8/2020
20 Thực hiện công tác y tế phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 846/SYT-NVYD 25/4/2020
21 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 384/UBND-KGVX 17/04/2020
22 Báo cáo nhanh tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 165/BC_SYT 5/4/2020
23 Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 4) 150/QĐ-BCĐ 09/02/2020
24 Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 28/KH-UBND 11/02/2020
25 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 180/QĐ-UBND 30/01/2020
26 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng sơn 207/QĐ-UBND 01/02/2020
27 Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo mở lại các cửa khẩu phụ/cặp chợ biên giới 62/SNgV-QLBG 06/02/2020
28 Quyết định về việc thành lập Tổ Tuyên truyền, Tổ An ninh trật tự, Tổ Y tế, Tổ Hậu cần - Tài chính phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 232/QĐ-UBND 06/02/2020
29 Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm hậu cần và an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực cách ly dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 27/KH-UBND 06/02/2020
30 Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra 1651-CV/TU 31/01/2020
31 Công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/CĐ-UBND 31/01/2020
32 Công điện về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 01/CĐ-UBND 24/01/2020