QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thực hiện công tác y tế phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tên văn bản Thực hiện công tác y tế phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Số hiệu 846/SYT-NVYD
Ngày ban hành 25/4/2020
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống