QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tên văn bản Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu 05/CĐ-UBND
Ngày ban hành 5/8/2020
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống