QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Công văn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tên văn bản Công văn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Số hiệu 1892 -CV/TU
Ngày ban hành 10/8/2020
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống