QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến 03 cấp về công tácphòng, chống dịch COVID-19

Tên văn bản Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến 03 cấp về công tácphòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu 420 /TB-UBND
Ngày ban hành 10/8/2020
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống