QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Công văn triển khai, thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Tên văn bản Công văn triển khai, thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới
Số hiệu 2601/SYT-NVYD
Ngày ban hành 30/9/2020
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống