QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Tên văn bản Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Số hiệu 118/KH-UBND
Ngày ban hành 25/5/2021
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống