QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
STT Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành
1 Quyết định về việc Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 874/QĐ-BTTTT 17/6/2021
2 Quyết định ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng 1053/QĐ-BYT 06/02/2021
3 Toàn cảnh an ninh - chính trị thế giới năm 2020, một số dự báo năm 2021
4 Kết quả công tác đốingoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm2021
5 Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
6 Công văn tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh 726/BYT-DP 29/01/2021
7 Tài liệu tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam 10096-CV-BTGTW 19/01/2021
8 Công văn về việc thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 1838/CT-TTg 27/12/2020
9 Chỉ thị về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 08/CT-UBND 28/12/2020
10 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 44/CT-TTg 21/12/2020
11 Công điện về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 1711/CĐ-TTg 07/12/2020
12 Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 1699/CĐ-TTg 02/12/2020
13 Thông báo Kết luận của Thủ Tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc hộp thường trực chính phủ về phòng, chống dịch COVID 19 337/TB-VPCP 21/9/2020
14 V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone 4199/BYT-VPB1 5/8/2020
15 Công văn triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone 2841/BTTTT-THH 01/8/2020
16 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 272/TB-VPCP 3/8/2020
17 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 253/TB-VPCP 25/7/2020
18 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 272/TB-VPCP 03/8/2020
19 Tóm tắt tài liệu liên quan đến kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin của chính phủ Hàn quốc 0 0
20 Tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 1090/BTTTT-CBC 31/3/2020
21 Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 16/CT_TTg 31/3/2020
22 Triến khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI 1436/CV-BCĐ 20/3/2020
23 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rut corona 156/QĐ-BYT 20/01/2020
24 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra 170/QĐ-TTg 30/01/2020
25 Quyết định về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra 173/QĐ-TTg 01/02/2020
26 Quyết định về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chửng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 219/QĐ-BYT 29/01/2020
27 Quyết định về việc ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 237/QĐ-BYT 31/01/2020
28 Công điện về việc phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 389/CĐ-BVHTTDL 29/1/2020
29 Công điện về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích 393/CĐ-BVHTTDL 31/01/2020
30 Công điện về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 396/CĐ-BVHTTDL 03/02/2020
31 Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 03/CT-BYT 22/01/2020
32 Công điện về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 01/CĐ-LĐTBXH 02/02/2020