QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tên văn bản Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu 16/CT_TTg
Ngày ban hành 31/3/2020
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống