QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone

Tên văn bản V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone
Số hiệu 4199/BYT-VPB1
Ngày ban hành 5/8/2020
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống