QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Nơi cắm trại đẹp như Mông Cổ tại Lạng Sơn Việt Nam - Thảo nguyên Đồng Lâm Hữu Liên Hữu Lũng