QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

          Ngày 29/9/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn.

Quy định này áp dụng vào việc sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hoá thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh. Đối tượng được áp dụng là các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; các lái xe vận chuyển hàng hóa thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bến bãi tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh; các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đối với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh.

          Cổng thông tin Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn có địa chỉ https://cuakhauso.langson.gov.vn hoặc được tải về từ CHPlay và AppStore.

          Hoạt động xuất nhập khẩu được diễn ra theo trình tự 08 bước như sau:

Bước 1. Khai báo thông tin (mở tờ khai)

Tổ chức, cá nhân trước khi thực hiện vận chuyển hàng hóa XNK qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hoặc cửa khẩu phụ Tân Thanh phải thực hiện khai báo thông tin (mở tờ khai) trên Nền tảng cửa khẩu số; các thông tin bao gồm: thông tin về hàng hóa XNK, thông tin về lái xe và thông tin về kiểm dịch y tế.

Bước 2. Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu

Lái xe vận chuyển hàng hóa XNK qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hoặc cửa khẩu phụ Tân Thanh bắt buộc phải mở định vị GPS và bật ứng dụng Nền tảng cửa khẩu số (được cài đặt trên điện thoại thông minh) trong suốt quá trình vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, tổ chức, cá nhân XNK hàng hoá và lái xe có thể tra cứu tình hình bến bãi, lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK qua hai cửa khẩu nêu trên. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân XNK và lái xe trong nước có thể nhận được các lệnh điều phối giao thông của Cảnh sát giao thông tỉnh Lạng Sơn thông qua Nền tảng cửa khẩu số.

Bước 3. Điều khiển luồng phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK

Dựa trên việc thu thập tọa độ tự động của các lái xe trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa, hệ thống Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn sẽ tự động tính toán và đưa ra các khuyến cáo về lưu lượng của luồng phương tiện vận chuyển hàng hóa. Dựa trên các khuyến cáo này, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ thực hiện điều tiết, phân luồng phương tiện trực tiếp tại hiện trường hoặc gián tiếp thông qua Nền tảng cửa khẩu số khi có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Bước 4. Kiểm tra y tế

Khi lái xe điều khiển phương tiện chở hàng hóa XNK vào, ra khu vực cửa khẩu, bộ phận kiểm tra y tế sử dụng Nền tảng cửa khẩu số quét biển số xe để truy vấn tờ khai y tế. Sau đó thực hiện các quy trình kiểm tra y tế. Kết thúc quá trình kiểm tra, bộ phận kiểm tra y tế xác nhận vào phiếu trên Nền tảng cửa khẩu số.

Bước 5. Kiểm tra phương tiện chở hàng hóa XNK vào ra khu vực cửa khẩu

Khi phương tiện chở hàng hóa XNK tới barie số 1, barie số 2, các camera sẽ thực hiện nhận dạng biển số xe và truy vấn các thông tin về lái xe, giấy tờ xe chở hàng hóa XNK. Đồng thời, hệ thống Scan Container (nếu có) sẽ thực hiện soi quét hàng hóa và hiển thị thông tin để hỗ trợ Bộ đội Biên phòng trong quá trình kiểm tra, đối chiếu thông tin. Cụ thể như sau: Phương tiện chở hàng hóa XNK đi vào khu vực cửa khẩu (barie số 1, barie số 2): Bộ đội Biên phòng dựa trên các thông tin mà Nền tảng cửa khẩu số truy vấn, hiển thị sẽ thực hiện kiểm tra, đối soát với thực tế. Nếu thông tin sai lệch, Bộ đội Biên phòng trả lại phiếu trên ứng dụng để tổ chức, cá nhân XNK thực hiện khai lại. Nếu thông tin đúng với thực tế, Bộ đội Biên phòng xác nhận thông tin trên ứng dụng và cho phép phương tiện vào bãi xe. Phương tiện chở hàng hóa XNK đi ra khu vực cửa khẩu (barie số 1, barie số 2): Bộ đội Biên phòng kiểm tra thấy đã có đầy đủ thông tin xác nhận nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu thì cho phép phương tiện đi ra. Nếu phát hiện chưa nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu thì phối hợp Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Bộ phận Thuế xử lý theo quy định.

Khi phương tiện chở hàng hóa XNK thực hiện vào ra các bến bãi, các camera sẽ tự động nhận diện biển số xe và cập nhật lên hệ thống. Căn cứ vào các thông tin này, cùng với thông tin dung lượng bến bãi, hệ thống sẽ tự động tính toán dung lượng còn trống tại các bến bãi để cung cấp cho các đối tượng cần truy vấn.

Bước 6. Kiểm dịch y tế, động vật, thực vật

Bộ phận kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật thực hiện kiểm dịch theo nghiệp vụ chuyên ngành và xác nhận thông tin đã kiểm dịch vào phiếu trên Nền tảng cửa khẩu số.

Bước 7. Sang tải hàng hoá và kiểm hóa

Tổ chức, cá nhân XNK hàng hoá thực hiện đăng ký sang tải hàng hoá trên Nền tảng cửa khẩu số, cơ quan Hải quan phê duyệt và thực hiện giám sát Hải quan theo quy định. Doanh nghiệp kinh doanh bến bãi thực hiện sang tải hàng hoá theo đúng thông tin đã được cơ quan Hải quan phê duyệt. Nền tảng cửa khẩu số sẽ hiển thị danh sách các phương tiện vận chuyển hàng hoá XNK đã đủ thông tin để thực hiện kiểm hóa. Bộ phận Hải quan thực hiện kiểm hóa theo nghiệp vụ chuyên ngành. Trong quá trình thực hiện, hệ thống Scan Container sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho quá trình kiểm hóa. Nếu các thông tin trên tờ khai khớp với các hồ sơ Hải quan thì cơ quan Hải quan thực hiện xác nhận trên Nền tảng cửa khẩu số. Nếu không đúng thì phản hồi trên ứng dụng để tổ chức, cá nhân XNK hàng hoá thực hiện khai lại.

Bước 8. Thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu

Đối với trường hợp nộp phí trực tiếp: Nền tảng cửa khẩu số sẽ liệt kê danh sách các tờ khai đã hoàn thành các thủ tục để sẵn sàng nộp phí. Các tờ khai này được tự động phân luồng chuyển đến đúng Trung tâm Quản lý cửa khẩu hoặc cơ quan Thuế. Trung tâm Quản lý cửa khẩu hoặc cơ quan Thuế sẽ thực hiện thu tiền và xác nhận đã thu tiền trên Nền tảng cửa khẩu số. Đối với trường hợp nộp phí trực tuyến: tổ chức, cá nhân XNK hàng hoá hoặc người được ủy quyền thực hiện nộp phí trực tuyến thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Quản lý cửa khẩu hoặc cơ quan Thuế. Trung tâm Quản lý cửa khẩu hoặc cơ quan Thuế sẽ kiểm tra tài khoản và xác nhận đã thu tiền trên Nền tảng cửa khẩu số.

Quyết định số 1941/QĐ-UBND, ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức thực hiện cho các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề về công nghệ, kỹ thuật, quản lý, vận hành, duy trì 24/7 của toàn bộ Nền tảng cửa khẩu số. Chỉ đạo các đơn vị liên quan, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn thông tin; Chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tạm thời chuyển từ quy trình thực hiện trực tuyến sang trực tiếp khi Nền tảng cửa khẩu số xảy ra sự cố ngừng hoạt động; Chịu trách nhiệm cấp tài khoản truy cập Nền tảng cửa khẩu số của các cơ quan quản lý nhà nước; Được phép khai thác toàn bộ các dữ liệu có trên Nền tảng cửa khẩu số phục vụ công tác chuyên ngành và cung cấp các dịch vụ nâng cao trên Nền tảng cửa khẩu số; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá Nền tảng cửa khẩu số đến người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh mà Nền tảng cửa khẩu số đem lại.

Trong trường hợp Nền tảng cửa khẩu số xảy ra sự cố khách quan ngừng hoạt động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tạm thời chuyển từ quy trình thực hiện trực tuyến sang trực tiếp. Khi Nền tảng cửa khẩu số hoạt động trở lại bình thường, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cập nhật Tờ khai từ mẫu giấy vào Nền tảng cửa khẩu số.

Phạm Thảo

Trung tâm CNTT và Truyền thông