QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Ngày 02/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí tại Quyết định 951/QĐ-BTTTT.
Ngày 29/5/2023, Ban tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số đã ban hành Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Mục đích Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm hiểu về chuyển đổi số, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp chuyển đổi số nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc và các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức Cuộc thi không được tham gia dự thi). Về nội dung thi, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của bộ, ngành trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, cá nhân tham dự Cuộc thi sử dụng thiết bị cá nhân kết nối internet để đăng ký tài khoản và trả lời trực tiếp các câu hỏi tại địa chỉ: https://chuyendoiso.langson.gov.vn;Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn https://stttt.langson.gov.vn và banner Cuộc thi trên trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Cuộc thi có 04 tuần thi, mỗi tuần thi có tổng số 50 câu hỏi; mỗi lượt dự thi, thí sinh trả lời 10 câu hỏi được hệ thống phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên trong tổng số câu hỏi nêu trên và 01 câu hỏi phụ dự đoán có tổng số người tham gia thi trong tuần. Mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng, thời gian làm bài trong vòng 10 phút; Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 01lượt/ngày; kết quả thi được tính cho lượt dự thi có kết quả tốt nhất, có thời gian trả lời sớm nhất và dự đoán số người tham gia dự thi đúng nhất trong số các lượt dự thi trong một tuần thi. Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần liên tục, bắt đầu thi tuần thứ nhất từ ngày 03/7/2023, kết thúc vào ngày 30/7/2023. Thời gian thi mỗi tuần bắt đầu từ 8h00 ngày thứ Hai và kết thúc vào 17 giờ 00 phút, Chủ nhật. Về cơ cấu giải thưởng gồm: giải cá nhân và giải tập thể. Đối với giải cá nhân, mỗi tuần thi có 04 loại giải thưởng, cụ thể: 01 giải Nhất 3.000.000 đồng; 02 giải Nhì mỗi giải 2.000.000 đồng; 03 giải Ba mỗi giải 1.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải 500.000 đồng. Đối với giải tập thể, tính cho cả cuộc thi, chia theo 02 khối cụ thể: Các cơ quan cấp tỉnh, bao gồm công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan, đơn vị về giải thưởng cụ thể: 01 giải Nhất 5.000.000 đồng; 01 giải Nhì 4.000.000 đồng; 02 giải Ba mỗi giải 3.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải 1.500.000 đồng; các huyện, thành phố, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đảng, đoàn thể cấp huyện, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện; cán bộ, công chức UBND cấp xã; đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn huyện, thành phố về giải thưởng gồm 01 giải Nhất 5.000.000 đồng; 01 giải Nhì 4.000.000 đồng; 02 giải Ba mỗi giải 3.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải 1.500.000 đồng ./. Tô Thị Thương Trung tâm Công nghệ số
Ngày 30/5/2023, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở; đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở TT&TT; cùng trên 200 đại biểu là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, cán bộ phụ trách đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Quang Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trách nhiệm của cán bộ làm công tác thông tin cơ sở là tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong hình hình mới; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của Việt Nam và góp phần giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển với các quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam. Đồng chí đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc chương trình tập huấn theo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung mà Ban tổ chức Hội nghị đề ra; tập trung lắng nghe Báo cáo viên, tích cực thảo luận trao đổi để Hội nghị tập huấn đạt kết quả cao nhất. Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Uỷ ban Dân tộc, truyền đạt chuyên đề công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình mới; trình bày một số kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt – Trung, Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao truyền đạt chuyên đề công tác đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển tại tỉnh Lạng Sơn. Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời những thông tin về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Từ đó, nâng cao chất lượng và phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở để triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tới người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030./. Tô Thị Thương Trung Tâm Công nghệ số
Ngày 23/5/2023, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/BCĐ về triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện năm 2023; nhằm triển khai mô hình chuyển đổi số vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh;tạo sự gắn kết, phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành, huy động mọi nguồn lực để tổ chức, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra; đề ra các giải pháp để các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số.
Ngày 22/5/2023, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) do đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra quản lý nhà nước lĩnh vực TT&TT năm 2023 tại huyện Hữu Lũng.
Chiều 17/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức cuộc họp tham gia ý kiến đối với quy hoạch phát triển ngành TT&TT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.