QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
STT Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành
1 Kế hoạch Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình hiện nay 30-KH/TU 17/8/2021
2 Về việc công bố “Số điện thoại đường dây nóng” tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân vàdoanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông 1541/TB-STTTT 5/8/2021
3 Quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 1517/QĐ-UBND 30/7/2021
4 Quyết định về việc Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 874/QĐ-BTTTT 17/6/2021
5 Quyết định về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 1046/QĐ-UBND 27/5/2021
6 Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021 118/KH-UBND 25/5/2021
7 Phê duyệt Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 855/QĐ-UBND 22/4/2021
8 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 59/QĐ-BCĐ 12/4/2021
9 Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 88/KH-UBND 13/4/2021
10 Quyết định ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng 1053/QĐ-BYT 06/02/2021
11 Toàn cảnh an ninh - chính trị thế giới năm 2020, một số dự báo năm 2021
12 Kết quả công tác đốingoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm2021
13 Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
14 Công văn tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh 726/BYT-DP 29/01/2021
15 Chỉ thị phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021) 04/CT-UBND 30/01/2021
16 Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 467/CV-BCĐ 28/01/2021
17 Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 110/UBND-THNC 27/01/2021
18 Tài liệu tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam 10096-CV-BTGTW 19/01/2021
19 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 03-CT/TU 20/01/2021
20 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 151/KH-BCĐ 29/12/2020
21 Công văn về việc thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 1838/CT-TTg 27/12/2020
22 Chỉ thị về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 08/CT-UBND 28/12/2020
23 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 44/CT-TTg 21/12/2020
24 Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 5151/VP-KGVX 16/12/2020
25 Công điện về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 1711/CĐ-TTg 07/12/2020
26 Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 1699/CĐ-TTg 02/12/2020
27 Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 1563/UBND_KGVX 02/12/2020
28 Công văn triển khai, thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới 2601/SYT-NVYD 30/9/2020
29 Thông báo Kết luận của Thủ Tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc hộp thường trực chính phủ về phòng, chống dịch COVID 19 337/TB-VPCP 21/9/2020
30 V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone 4199/BYT-VPB1 5/8/2020
31 Công văn triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone 2841/BTTTT-THH 01/8/2020
32 Công văn vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone 850/TLĐ 850/TLĐ
33 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 272/TB-VPCP 3/8/2020
34 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 253/TB-VPCP 25/7/2020
35 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến 03 cấp về công tácphòng, chống dịch COVID-19 420 /TB-UBND 10/8/2020
36 Công văn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 1892 -CV/TU 10/8/2020
37 Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 05/CĐ-UBND 5/8/2020
38 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 272/TB-VPCP 03/8/2020
39 Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố liên quan đến ca bệnh nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập 1473/QĐ-UBND 04/8/2020
40 Tóm tắt tài liệu liên quan đến kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin của chính phủ Hàn quốc 0 0
41 Thực hiện công tác y tế phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 846/SYT-NVYD 25/4/2020
42 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 384/UBND-KGVX 17/04/2020
43 Báo cáo nhanh tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 165/BC_SYT 5/4/2020
44 Tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 1090/BTTTT-CBC 31/3/2020
45 Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 16/CT_TTg 31/3/2020
46 Triến khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI 1436/CV-BCĐ 20/3/2020
47 Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 4) 150/QĐ-BCĐ 09/02/2020
48 Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 28/KH-UBND 11/02/2020
49 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rut corona 156/QĐ-BYT 20/01/2020
50 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra 170/QĐ-TTg 30/01/2020
51 Quyết định về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra 173/QĐ-TTg 01/02/2020
52 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 180/QĐ-UBND 30/01/2020
53 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng sơn 207/QĐ-UBND 01/02/2020
54 Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo mở lại các cửa khẩu phụ/cặp chợ biên giới 62/SNgV-QLBG 06/02/2020
55 Quyết định về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chửng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 219/QĐ-BYT 29/01/2020
56 Quyết định về việc ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 237/QĐ-BYT 31/01/2020
57 Công điện về việc phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 389/CĐ-BVHTTDL 29/1/2020
58 Công điện về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích 393/CĐ-BVHTTDL 31/01/2020
59 Quyết định về việc thành lập Tổ Tuyên truyền, Tổ An ninh trật tự, Tổ Y tế, Tổ Hậu cần - Tài chính phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 232/QĐ-UBND 06/02/2020
60 Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm hậu cần và an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực cách ly dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 27/KH-UBND 06/02/2020
61 Công điện về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 396/CĐ-BVHTTDL 03/02/2020
62 Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra 1651-CV/TU 31/01/2020
63 Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 03/CT-BYT 22/01/2020
64 Công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/CĐ-UBND 31/01/2020
65 Công điện về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 01/CĐ-UBND 24/01/2020
66 Công điện về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 01/CĐ-LĐTBXH 02/02/2020