QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tên văn bản Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu 1563/UBND_KGVX
Ngày ban hành 02/12/2020
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống