QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo mở lại các cửa khẩu phụ/cặp chợ biên giới

Tên văn bản Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo mở lại các cửa khẩu phụ/cặp chợ biên giới
Số hiệu 62/SNgV-QLBG
Ngày ban hành 06/02/2020
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống