QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tên văn bản Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu 384/UBND-KGVX
Ngày ban hành 17/04/2020
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống