QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Triến khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI

Tên văn bản Triến khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI
Số hiệu 1436/CV-BCĐ
Ngày ban hành 20/3/2020
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống