QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Tên văn bản Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Số hiệu 5151/VP-KGVX
Ngày ban hành 16/12/2020
Trích yếu nội dung
Chi tiết văn bản
Tải xuống