QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

           Ngày 30/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (STTTT) đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, Trung tâm thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở TTTT.

211230 hoi nghi ccvcnld 3

Toàn cảnh Hội nghị

           Năm 2021, Sở TTTT đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ TTTT triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm được giao và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tại địa phương.

Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số với 3 trụ cột chính là xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp, các ngành được nâng lên. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh duy trì hoạt động ổn định, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt; trong năm 2021 phục vụ 355 cuộc họp (trong đó có 4 cuộc họp 4 cấp, 25 cuộc họp 3 cấp và 326 cuộc họp 2 cấp). Hoàn thành triển khai 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Triển khai phát triển kinh tế số, cửa khẩu số được thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra và đã đạt được những kết quả quan trọng. Chỉ số xếp hạng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2020 (chỉ số ICT- Index) tỉnh Lạng Sơn đứng thứ 21/63 thành, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2019; chỉ số chuyển đổi số (Digital Transformation Index – DTI) của tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố.

Thông tin báo chí đã tập trung dẫn dắt, cuốn dư luận cả nước tích cực theo dõi về tình hình phát triển xuất nhập khẩu, chuyển đổi số, phòng chống COVID-19 của tỉnh. Năm 2021 có trên 3.700 tin bài các báo trung ương viết về Lạng Sơn. Trong đó thông tin tích cực đạt 40,5%, trung lập 40%, tiêu cực 19,5%. Tỷ lệ thông tin tiêu cực giảm khoảng 35%, thông tin tích cực tăng 20% so với năm 2020. Hoạt động bưu chính viễn thông phát triển ổn định, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển sản xuất kinh doanh. Toàn ngành đang đẩy nhanh tiến độ triển khai 200 ATM mềm phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tại các xã hiện chức năng nạp, rút tiền mặt từ các tài khoản ngân hàng (hiện nay đã triển khai được 68 ATM mềm). Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện theo đúng quy định của Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo không chồng chéo, gầy phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả đã ban hành 04 Kết luận thanh tra và 10 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cá nhân trên địa bàn tỉnh đối với các lĩnh vực: Bưu chính, Viễn thông, Tần số Vô tuyến điện và thông tin trên mạng xã hội với tổng số tiền là 81.500.000 đồng.

Năm 2021, Sở TTTT đã tích cực triển khai ứng dụng nhiều công nghệ số trong công tác phòng, chống COVID-19, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, phát huy tác dụng, hiệu quả, tạo ra dữ liệu lớn, tương đối đầy đủ phục vụ cho các lực lượng chức năng; triển khai Nền tảng tiêm chủng COVID-19, nhập dữ liệu được 1.086.461 mũi tiêm, đạt 100%; triển khai cài đặt ứng dụng PC-Covid trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 228.600 điện thoại Smartphone cài đặt, chiếm 43.58%. triển khai bản đồ số tại địa chỉ http://covidmaps.langson.gov.vn, cung cấp thông tin giúp người dân biết được tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, mọi thông tin hiển thị trên bản đồ theo thời gian thực; có 310.831 lượt người truy cập, chiếm khoảng 39% dân số truy cập; lắp đặt 298 Camera giám sát phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở cách ly.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2021, báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo tài chính của Sở đồng thời tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo và rà soát, sửa đổi, bổ sung cho các quy chế của Sở như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, Quy chế dân chủ ở cơ sở... 

211230 hoi nghi ccvcnld 2   

Đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã thông tin về những hoạt động của Công đoàn viên chức tỉnh trong năm 2021, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Công đoàn cơ sở Sở TTTT. Đồng chí đề nghị trong năm 2022, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở TTTT tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra; tiếp tục sửa đổi bổ sung các nội quy, quy chế phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị cũng như quy định mới của Nhà nước; tiếp tục chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh... Đồng chí nhấn mạnh, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua phải nhằm mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; công tác biểu dương khen thưởng phải kịp thời, đặc biệt là những người làm trực tiếp để động viên, thúc đẩy phong trào thi đua cơ sở...

211230 hoi nghi ccvcnld 4

Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp thu ý kiển chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và có các biện pháp, chương trình đồng bộ, thiết thực, hiệu quả cùng gánh vác trách nhiệm với tập thể lãnh đạo Sở. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phải chủ động, quyết tâm, tâm huyết với công việc; mỗi công chức, viên chức, người lao động phải nêu cao tinh thần học hỏi, chịu khó nghiên cứu sâu vấn đề mình phụ trách, chủ động bàn bạc, tham vấn ý kiến của đồng nghiệp, đơn vị bạn và của lãnh đạo để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, giải quyết công việc nhanh chóng, chất lượng, dứt điểm… góp phần để mọi nhiệm vụ của Sở TTTT trong năm 2022 đạt được chất lượng, hiệu quả cao hơn năm 2021.

211230 hoi nghi ccvcnld 5

Giám đốc Sở trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

          Nhân dịp này, Giám đốc Sở đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 15 cá nhân hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; đồng thời phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở,  ký giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Kinh tế - xã hội năm 2022.

211230 hoi nghi ccvcnld 1

Các phòng, đơn vị thuộc Sở ký giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2022

                                                                    Hoàng Thị Tố Loan

                                                                   Trung tâm Công nghệ số