QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Họp triển khai Kế hoạch xây dựng và triển khai thí điểm Nền tảng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

        Ngày 10/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch xây dựng và triển khai thí điểm Nền tảng đánh giá cán bộ, công chức,viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh).

          Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; lãnh đạo phòng Chuyển đổi số và Trung tâm Công nghệ số; đại diện Lãnh đạo VNPT Lạng Sơn và Tổ triển khai Nền tảng đánh giá CBCCVC.

029b402c808b5fd5069a

Các đại biểu tham dự cuộc họp

          Theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh, nền tảng đánh giá CBCCVC do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xây dựng và sẽ được triển khai thí điểm tại các cơ quan, đơn vị gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các phòng Nội vụ, Tư pháp, UBND phường Chi Lăng thuộc thành phố Lạng Sơn; phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Chi Lăng thuộc huyện Chi Lăng; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND thị trấn Đình Lập, UBND xã Đình Lập thuộc huyện Đình Lập. Thời gian triển khai thí điểm từ tháng 8 đến hết tháng 11 năm 2023.

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe đại diện VNPT Lạng Sơn giới thiệu khái quát, tổng quan về Nền tảng đánh giá CBCCVC. Giới thiệu các chức năng chính của Nền tảng. Tiếp đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận thống nhất chủ trương, phương án triển khai Kế hoạch.

          Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT đề nghị các đơn vị được triển khai thí điểm, VNPT Lạng Sơn phối hợp với Sở Nội vụ, Sở TT&TT rà soát các phương án, thiết kế các quy trình hợp lý với thực tế để đảm bảo việc triển khai thí điểm Nền tảng đánh giá CBCCVC được thực hiện theo đúng lộ trình mà Kế hoạch của UBND đã đề ra, góp phần tạo đột phá về chuyển đổi số, hướng tới thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao chất lượng công tác đánh giá CBCCVC, giúp cho việc đánh giá, xếp loại CBCCVC được khách quan, chính xác và kịp thời./.

Tô Thị Thương

Trung tâm Công nghệ số