QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Họp tham gia ý kiến đối với quy hoạch phát triển ngành Thông tin và Truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

        Chiều 17/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức cuộc họp tham gia ý kiến đối với quy hoạch phát triển ngành TT&TT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp; cùng tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng chuyên môn của Sở: Hạ tầng số, Chuyển đổi số, Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Đại diện Lãnh đạo Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn các doanh nghiệp: Viễn thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Chi nhánh Bưu chính Viettel Lạng Sơn, Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc.

toan canh

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam trình bày tóm tắt dự thảo phương án phát triển ngành TT&TT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch tỉnh, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung như: Thực trạng hạ tầng truyền dẫn của các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh; Kết quả hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Lộ trình cụ thể triển khai mô hình cơ quan báo chí hội tụ giai đoạn 2025 – 2030; Bố trí đất cho hạ tầng TT&TT; Triển khai thay thế cột ăngten cồng kềnh bằng cột ăngten thân thiện; Số liệu sử dụng trong dự thảo; Bố cục của dự thảo...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo, trong đó cần tập trung vào đánh giá thực trạng hạ tầng TT&TT bao gồm cả hạ tầng viễn thông thụ động, hạ tầng truyền dẫn thông tin và hạ tầng thông tin cơ sở, lược bớt những nội dung không phù hợp. Ngoài ra, đồng chí lưu ý đơn vị tư vấn xem xét, đánh giá đúng kết quả hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, cũng như cập nhật các số liệu trong dự thảo đảm bảo logic và đúng với tình hình thực tế...

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số