QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kiểm tra quản lý nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023 tại huyện Hữu Lũng

        Ngày 22/5/2023, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) do đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra quản lý nhà nước lĩnh vực TT&TT năm 2023 tại huyện Hữu Lũng.

toan canh

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Năm 2023, công tác quản lý nhà nước về hoạt động TT&TT trên địa bàn huyện Hữu Lũng luôn được quan tâm thực hiện kịp thời. Các cơ quan nhà nước xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đồng thời thực hiện ký số văn bản điện tử, liên thông gửi lên trục liên thông, đạt tỷ lệ 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật). Từ đầu năm đến nay, tổng số văn bản gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử đã gửi đối với cấp huyện là 3.179/3.179 văn bản, đạt tỷ lệ 100%; đối với cấp xã là 7.331/7.331 văn bản, đạt tỷ lệ 100%.

Trang thông tin điện tử (TTĐT) huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của huyện trên mạng internet; thường xuyên cập nhật, đăng tải kịp thời tin, bài, phóng sự… các văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện. Từ đầu năm 2023 đến nay đã cập nhật trên trang được 46 văn bản chỉ đạo, điều hành và 105 tin, bài. 24/24 Trang TTĐT cấp xã đã thực hiện việc thông tin, tuyên truyền; trong 03 tháng đầu năm đã đăng tải trên 60 văn bản chỉ đạo, điều hành, 44 tin, bài. Việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số được triển khai đến các cơ quan, phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND các xã thị trấn. Đảm bảo 100% lãnh đạo cấp huyện, cấp xã có chứng thư số, chữ ký số. Tổng số TTHC được công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và một cửa điện tử là 369 TTHC. Số lượng DVCTT mức độ 3 có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 1.650 hồ sơ. Số lượng DVCTT mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 420 hồ sơ…

Về triển khai phát triển kinh tế số, huyện tiếp tục đẩy mạnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Năm 2023 huyện đã kiện toàn 204 Tổ CNSCĐ với 1.080 thành viên; Duy trì 17.928 cửa hàng số/31.456 hộ dân; 41.999 tài khoản thanh toán điện tử/123.758 người dân. Hạ tầng bưu chính, viễn thông tiếp tục được nâng cấp, cải thiện. Đã phát triển được 10 điểm ATM mềm, trên toàn huyện có 03 bưu cục và 21 điểm bưu điện văn hóa xã có người phục vụ; tổng số trạm BTS hiện nay là 136 vị trí trạm và 12 trạm RMS (trạm bé tiếp sóng). Các văn bản về xây dựng nông thôn của UBND tỉnh, các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông mới cũng được UBND huyện triển khai đẩy đủ. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã rà soát, thực hiện đảm bảo đạt tiêu chí số 8 về thông tin truyên thông.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản luôn được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Huyện đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại, mối quan hệ hợp tác giữa huyện Hữu Lũng với các địa phương và tổ chức nước ngoài; giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, con người, chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở in, dịch vụ photocopy và cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn cơ bản hoạt động đúng định hướng, đi vào nề nếp.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, xã Cai Kinh… đã phát biểu ý kiến liên quan đến một số nội dung như: Đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị còn thiếu, đào tạo không đúng chuyên ngành CNTT, nhất là ở cấp xã; Hệ thống đường truyền kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư thường xuyên bị nghẽn mạng, ảnh hưởng công tác làm sạch dữ liệu và đăng ký cư trú; Cán bộ được giao phụ trách Trang TTĐT, Đài truyền thanh các xã, thị trấn chủ yếu là công chức văn hóa – xã hội kiêm nhiệm do đó chất lượng tin bài và số lượng tin bài được cập nhật còn hạn chế; Số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến phát sinh còn ít…

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà huyện Hữu Lũng đã đạt được trong lĩnh vực TT&TT. Đồng chí chia sẻ nhiều thông tin về những kết quả tích cực mà quá trình chuyển đổi số đã đem lại trên địa bàn tỉnh, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp giúp huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được và nhấn mạnh, trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn và phối hợp chặt chẽ với huyện, để huyện hoàn thành tốt những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực TT&TT được cấp trên giao.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số