QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

            Ngày 30/5/2023, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

          Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở; đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở TT&TT; cùng trên 200 đại biểu là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, cán bộ phụ trách đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

5.29.IMG 9644

Đồng chí Phạm Quang Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trách nhiệm của cán bộ làm công tác thông tin cơ sở là tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong hình hình mới; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của Việt Nam và góp phần giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển với các quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam. Đồng chí đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc chương trình tập huấn theo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung mà Ban tổ chức Hội nghị đề ra; tập trung lắng nghe Báo cáo viên, tích cực thảo luận trao đổi để Hội nghị tập huấn đạt kết quả cao nhất.

5.30.IMG 9646

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Uỷ ban Dân tộc, truyền đạt chuyên đề công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình mới; trình bày một số kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt – Trung, Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao truyền đạt chuyên đề công tác đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển tại tỉnh Lạng Sơn.

          Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời những thông tin về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Từ đó, nâng cao chất lượng và phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở để triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tới người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030./.

Tô Thị Thương

Trung Tâm Công nghệ số