QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 tuần thứ nhất

          Ngày 10/7/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) đã ban hành Thông báo số 1568/TB-BTCCT, thông báo kết quả Cuộc thi tuần thứ nhất.

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; trong tuần thi thứ nhất từ ngày 03/7/2023 đến ngày 09/7/2023 có 37.879 thí sinh đăng ký dự thi với tổng số lượt dự thi là 99.145 lượt.

Nhiều cơ quan, đơn vị có lượt thí sinh tham gia cao như huyện Bắc Sơn, huyện Văn Lãng, huyện Chi Lăng, huyện Tràng Định, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan tỉnh…; trong đó có 7.413 bài thi trả lời đúng 10/10 câu hỏi, đạt số điểm tuyệt đối (100 điểm).

Kết quả, tuần thứ nhất Cuộc thi có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Dương Việt Hùng (huyện Bắc Sơn); giải Nhì thuộc về thí sinh Đinh Thị Quý (huyện Văn Lãng) và thí sinh Lăng Thị Quý (huyện Chi Lăng); giải Ba thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Bích Thùy (huyện Văn Lãng), thí sinh Vi Đức Vinh (huyện Chi Lăng), thí sinh Hà Thị Hồng Thơ (Sở Giáo dục và Đào tạo).

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 tuần thứ hai bắt đầu từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 16/7/2023. Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia tại địa chỉ: https://chuyendoiso.langson.gov.vn hoặc banner cuộc thi trên trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ https://stttt.langson.gov.vn.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số