QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thông báo kết quả cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 tuần thứ hai

         Ngày 17/7/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) đã ban hành Thông báo số 1644/TB-BTCCT, thông báo kết quả Cuộc thi tuần thứ hai (Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023).

          Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; trong tuần thi thứ hai từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023 có 114.290 lượt dự thi, lũy kế từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 16/7/2023 có 213.435 lượt dự thi. Từ ngày 03/7/2023 đến nay có 43.500 thí sinh đăng ký tài khoản dự thi.

          Nhiều cơ quan, đơn vị có lượt thí sinh tham gia cao như huyện Bắc Sơn, huyện Văn Lãng, huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng, huyện Tràng Định, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan tỉnh…; trong đó có 7.448 bài thi trả lời đúng 10/10 câu hỏi, đạt số điểm tuyệt đối (100 điểm).

          Kết quả, tuần thứ hai Cuộc thi có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Dương Tùng Lâm (Sở Nội vụ); giải Nhì thuộc về thí sinh Dương Việt Hùng (huyện Bắc Sơn) và thí sinh Nguyễn Thu Hiền (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); giải Ba thuộc về thí sinh Bế Thị Thu Hiền (huyện Văn Lãng), thí sinh Hoàng Minh Thông (huyện Bắc Sơn), thí sinh Hoàng Đức Thiện (huyện Bắc Sơn); giải Khuyến khích thuộc về thí sinh Phạm Anh Tuấn (huyện Chi Lăng), thí sinh Hoàng Minh Tuấn (huyện Văn Lãng), thí sinh Lương Ngọc Tuấn (huyện Văn Lãng), thí sinh Bế Thị Loan (huyện Văn Lãng), thí sinh Nguyễn Thị Phương (huyện Bắc Sơn).

    Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 tuần thứ ba bắt đầu từ ngày 17/7/2023 đến 17h00 ngày 23/7/2023. Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia tại địa chỉ: https://chuyendoiso.langson.gov.vn hoặc banner cuộc thi trên trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ https://stttt.langson.gov.vn./.

Tô Thị Thương

Trung tâm Công nghệ số