QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thông báo kết quả cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 tuần thứ tư

         Ngày 31/7/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) đã ban hành Thông báo số 1774/TB-BTCCT, thông báo kết quả Cuộc thi tuần thứ tư (Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023).

          Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; trong tuần thi thứ tư từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023 có 100.285 lượt dự thi, lũy kế từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 30/7/2023 có 424.810 lượt dự thi. Từ ngày 03/7/2023 đến ngày 30/7/2023 có 54.898 thí sinh đăng ký tài khoản dự thi.

          Nhiều cơ quan, đơn vị có lượt thí sinh tham gia cao như huyện Bắc Sơn, huyện Văn Lãng, huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng, huyện Tràng Định, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan tỉnh…; trong đó có 11.431 bài thi trả lời đúng 10/10 câu hỏi, đạt số điểm tuyệt đối (100 điểm).

          Kết quả, tuần thứ tư Cuộc thi có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về thí sinh Hoàng Ngọc Thúy (huyện Đình Lập); giải Nhì thuộc về thí sinh Phương Hòa Bình (thành phố Lạng Sơn) và thí sinh Đào Duy Tùng (huyện Chi Lăng); giải Ba thuộc về thí sinh Phạm Hồng Ngọc (Sở Tài Chính), thí sinh Nguyễn Thành Nam (huyện Bắc Sơn), thí sinh Dương Anh Vũ (Sở Giáo dục và Đào tạo); giải Khuyến khích thuộc về thí sinh Dương Thị Huệ (huyện Bắc Sơn), thí sinh Lê Thị Huyền Linh (huyện Bắc Sơn), thí sinh Chu Thị Thuyên (huyện Văn Lãng), thí sinh Chu Thị Thiếu (huyện Văn Lãng), thí sinh Phương Văn Thuấn (thành phố Lạng Sơn).

          Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 đã diễn ra trong 4 tuần và kết thúc vào ngày 30/7/2023. Để chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực nhất, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đến cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân./.

Tô Thị Thương

Trung tâm Công nghệ số