QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở năm 2023

Sáng 06/10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TTTT); đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở TTTT;cùng 250 đại biểu là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện và cán bộ phụ trách đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

sep yen phat bieu 2

Đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạcHội nghị tập huấn

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh: Hoạt động thông tin cơ sở là phương tiện cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương kịp thời, chính xác, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với phong tục tập quán lành mạnh của địa phương, đồng thời phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở. Tuy nhiên, hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, cần thiết phải tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn chú ý tiếp thu, lắng nghe và tích cực trao đổi, hỏi đáp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực tế.

cuc truong

Đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TTTT)

 truyền đạt các nội dung tại Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TTTT) truyền đạt 02 nội dung chính: Một số vấn đề cơ bản về công tác thông tin cơ sở và Chuyên đề vận hành, quản lý đài truyền thanh. Đối với nội dung Một số vấn đề cơ bản về công tác thông tin cơ sở, các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng thiết kế và xây dựng bản tin thông tin cơ sở; kỹ năng giải quyết xung đột và xử lý khủng hoảng truyền thông ở cơ sở; kỹ năng tổ chức buổi tuyên truyền cổ động và tuyên truyền miệng. Đối với Chuyên đề vận hành, quản lý đài truyền thanh, các đại biểu đã được hướng dẫn về công tác quản lý đài truyền thanh cấp xã, việc xây dựng quy chế hoạt động của đài truyền thanh cấp xã; kỹ năng sản xuất chương trình cho đài truyền thanh cấp xã; việc sử dụng đài truyền thanh ứng dụng viễn thông công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói. Đồng thời được định hướng tuyên truyền các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; kỹ năng viết tin, bài, khai thác tư liệu, xây dựng kết cấu một chương trình phát thanh địa phương, kỹ năng phát thanh viên, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác TTTT.

toàn cảnh

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thông tin cơ sở tại địa phương, tập trung vào các nội dung: Những khó khăn khi vận hành hệ thống đài truyền thanh không dây; nguồn kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị; khó khăn khi tuyên truyền ở những thôn, bản chưa có cụm loa... Những khó khăn, vướng mắc đã được đồng chí Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở; lãnh đạo và phòng chuyên môn Sở TTTT trực tiếp giải đáp, gợi mở, hướng dẫn cách giải quyết.

Thông qua Hội nghị tập huấn,lãnh đạo, công chức, viên chức cấp cơ sở được nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời những thông tin mới về công tác thông tin cơ sở, kỹ năng cần thiết để làm tốt công tác thông tin cơ sở. Từ đó, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hàng ngày đến với người dân kịp thời, chính xác, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu, phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở trong tình hình mới.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số