QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ để đảm bảo cuộc bầu cử thành công

Sáng 19/5/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, các cấp, ngành liên quan đã triển khai tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Đến nay, tại các điểm bỏ phiếu đã được niêm yết danh sách cử tri đúng thời gian quy định; công tác rà soát cử tri đi lao động xa, cử tri là sinh viên các trường đại học, trung học phổ thông được thực hiện đảm bảo tiến độ; công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định… Cùng với đó, việc tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cơ sở vật chất cho bầu cử đều được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ cần triển khai từ nay đến ngày 23/5. Trong đó, tập trung bàn nhiều về giải pháp ứng phó những tình huống bất lợi khi diễn ra bầu cử.

UB
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, để bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối an toàn và thành công tốt đẹp, các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, các ngành, các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về bầu cử; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công, trong đó cần rà soát lại tất cả công tác chuẩn bị, chậm nhất đến 12 giờ ngày 22/5 phải hoàn thành tất cả các công việc cho bầu cử

Đồng thời, rà soát các thành viên tổ bầu cử, nếu thành viên nào thuộc diện phải cách ly, không thể tham gia thực hiện nhiệm vụ thì khẩn trương bổ sung, thay thế; xem xét, tính toán để bố trí hòm phiếu phụ phục vụ cho cử tri không thể đến được điểm bầu cử; đối với các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, cần bố trí cán bộ y tế hướng dẫn cho người dân thực hiện quy định giãn cách khi bỏ phiếu; lực lượng công an, quân đội cần chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử, nhất là bảo vệ an toàn hòm phiếu và nơi kiểm phiếu; tiếp tục rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri để đảm bảo quyền bầu cử của công dân; tiếp tục rà soát lại cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử. Đặc biệt là các dịch vụ công ích (điện, nước, viễn thông) không được gián đoạn trong ngày diễn ra bầu cử; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến các tầng lớp Nhân dân.

Nguồn: baolangson.vn