QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Trợ lý ảo sẵn sàng hỗ trợ công chức, viên chức Lạng Sơn trong quản lý nhà nước

Ngày 23/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức họp trực tuyến với Công ty Cổ phần Lạc Việt về việc hoàn thiện các tính năng của trợ lý ảo (Chatbot) hỗ trợ công chức, viên chức Lạng Sơn trong quản lý nhà nước. Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Lạng Sơn, tham dự cuộc họp còn có các thành viên Tổ đánh giá trợ lý ảo của Sở TTTT. Tại điểm cầu Công ty Cổ phần Lạc Việt có Tổ kỹ thuật xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức Lạng Sơn trong quản lý nhà nước.

tro ly ao

Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu Sở TTTT

Trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức trong quản lý nhà nước được xây dựng với 05 tiêu chí cứng về chức năng, công nghệ, giao diện, hiệu năng, an toàn bảo mật. Trong đó có 07 yêu cầu về tiêu chí chức năng gồm: Tìm kiếm, phân tích, thiết kế các kịch bản trả lời đúng các nội dung liên quan đến văn bản Quy phạm Pháp luật của các ngành; tương tác người sử dụng với trợ lý ảo bằng giọng nói thực hiện trên mobile app và Text; hiểu được ngôn ngữ tự nhiên để phân tích nội dung người sử dụng nhập vào và xác định được ý định đúng của người dùng, bao gồm cả trường hợp người dùng nhập gần đúng. Từ đó, trợ lý ảo trả về kết quả tương ứng; nhúng được vào các phần mềm như cổng thông tin điện tử, một cửa điện tử, zalo, facebook; xây dựng hệ thống pháp luật pháp điển hóa; phân tích, tổng hợp và dự thảo ra File Word các mẫu văn bản: Giấy mời, Tờ trình, Báo cáo, Quyết định… và kết nối được với các hệ thống Báo cáo, Cơ sở dữ liệu. Với trợ lý ảo, thông tin được giải đáp tự động 24/7 và có thể phục vụ nhiều người cùng một lúc, tiết kiệm thời gian tư vấn, góp phần thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Tại cuộc họp, đại diện tổ kỹ thuật xây dựng trợ lý ảo của Công ty cổ phần Lạc Việt đã trình bày tiến độ triển khai ứng dụng. Trong đó, đã khắc phục những tính năng còn hạn chế của trợ lý ảo, bổ sung thêm một số tính năng mới, đồng thời trình bày những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT yêu cầu Công ty Cổ phần Lạc Việt cần khẩn trương hoàn thiện trợ lý ảo theo hướng giao diện đột phá, gần gũi với người dùng. Đồng thời, bổ sung kho dữ liệu, trước mắt cần bổ sung văn bản chỉ đạo điều hành của ngành TTTT, từ đó kịp thời đưa trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức vào thí điểm chính thức trong tháng 12/2021.

Việc xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức trong quản lý nhà nước là một bước đi của chuyển đổi số tại tỉnh Lạng Sơn nhằm mục tiêu sớm đưa Lạng Sơn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số đến năm 2023.

Nguyễn Như Trang

Trung tâm CNTT và Truyền thông