QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023

          Ngày 10/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Kế hoạch số 1870/KH-STTTT về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TT&TT năm 2023; nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức là những người có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất, đạo đức góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ ngành TT&TT đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

          Theo đó, về tiến độ thời gian thực hiện việc tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

          Hình thức tuyển dụng là xét tuyển. Số lượng viên chức cần tuyển dụng gồm 01 chỉ tiêu, vị trí việc làm An toàn thông tin hạng III (mã số V.11.05.11). Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 trước ngày 17/8/2023. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2023 là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2023; thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 trước ngày 17/9/2023.

         Thời gian tổ chức xét tuyển: Vòng 1 dự kiến trước ngày 15/10/2023; Vòng 2 dự kiến trước ngày 30/10/2023. Công bố kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 trước ngày 06/11/2023. Quyết định tuyển dụng viên chức đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 trước ngày 13/11/2023.

          Địa điểm tổ chức xét tuyển tại trụ sở Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn, số 01 Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

          Sở TT&TT giao Văn phòng Sở chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các khâu trong quá trình tuyển dụng viên chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật; các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện các nội dung trong Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Sở TT&TT sẽ nghiên cứu điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của thí sinh dự thi./.

Tô Thị Thương

Trung tâm Công nghệ số