QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

        Ngày 20/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Mục đích nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.Đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  Theo đó, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (10/10/2023) là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh sẽ được tổ chức từ ngày 10/9/2023 đến ngày 10/10/2023, với nhiều hình thức đa dạng như: Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên môi trường số, thông qua các trang mạng xã hội; Cổng, Trang thông tin điện tử; các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật; Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 dưới nhiều hình thức khác nhau như chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường đưa tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức các cuộc thi về chuyển đổi số như: Hội thi sáng kiến, ý tưởng hay về chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương; Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.

Đối với các doanh nghiệp, Kế hoạch đề xuất xây dựng các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp (như tặng 01 tháng cước dịch vụ, tặng 10% thẻ cào, tặng quà cho khách hàng thứ 10, 101, 1010) phù hợp với quy định của pháp luật; Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp có gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp để triển khai trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các hoạt động, trải nghiệm thực tế các sản phẩm số, dịch vụ số, ứng dụng số cho người dân trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung của Kế hoạch này. Đồng thời hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích, phướn tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh; chủ trì tổ chức trao giải cho tập thể và cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023...

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số