QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

chuyendoiso pkhpbu

Tin tức Lạng Sơn
Ngày 06/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về triển khai thực hiện các mô hình điểm về Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh lựa chọn và sử dụng các nền tảng số phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của các doanh nghiệp; góp phần vào sự chuyển biến nhận thức về chuyển đổi số cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; ngày 03/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về hỗ trợ DNNVVtrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lựa chọn và sử dụng các nền tảng số.
Ngày 02/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí tại Quyết định 951/QĐ-BTTTT.
Ngày 29/5/2023, Ban tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số đã ban hành Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Mục đích Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm hiểu về chuyển đổi số, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp chuyển đổi số nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Ngày 30/5/2023, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ngày 23/5/2023, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/BCĐ về triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện năm 2023; nhằm triển khai mô hình chuyển đổi số vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh;tạo sự gắn kết, phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành, huy động mọi nguồn lực để tổ chức, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra; đề ra các giải pháp để các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số.
Ngày 22/5/2023, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) do đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra quản lý nhà nước lĩnh vực TT&TT năm 2023 tại huyện Hữu Lũng.
Chiều 17/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức cuộc họp tham gia ý kiến đối với quy hoạch phát triển ngành TT&TT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.